De Noordboom is tijdens het zomerverlof gesloten van zaterdag 15 juli tot en met maandag 5 augustus 2024
HILLO - Prefab gezinswoning te Eine

HILLO - Prefab gezinswoning te Eine

Een geslaagd bouwteam betekent een nauwe samenwerking tussen bouwheer, architect en aannemer vanaf de eerste dag

Waarom een bouwteam?

Nog voor het indienen van de bouwaanvraag, slaan aannemer, architect en bouwheer de handen in elkaar om de wensen van de klant af te toetsen aan het budget. In de loop van het ontwerptraject wordt er tijdens wekelijkse bouwteamvergaderingen continu bijgestuurd en gewerkt naar een totaalconcept, waarvan de prijs heel nauwkeurig vooraf gekend is. Dus geen onaangename budgetoverschrijdingen en ettelijke maanden tijdswinst bij de uitvoering.

Waarom een prefab aanpak?

Ons prefab bouwsysteem laat toe om het project verregaand en weersonafhankelijk samen te bouwen in onze montageloods. In dit geval hadden we voor deze ruime woning slechts één week op de werf nodig voor het samenbouwen van de volledige woning. Qua kostenefficiëntie kan dat tellen! De tuinberging werd zelfs in één stuk (inclusief dakdichting) vooraf samengebouwd, we hadden slechts een paar uur nodig op de werf en deze berging kon ook meteen als werfkeet gebruikt worden, alweer een besparing.

Jaar van uitvoering : 2022

RUWBOUW HOUTBOUW
TECHNIEKEN INTERIEUR

Bij een bouwteam heeft iedereen hetzelfde doel, namelijk een efficiënt en zorgeloos bouwtraject aan een vooraf bepaald budget