De Noordboom is tijdens het Paasverlof gesloten van zaterdag 30 maart tot maandag 8 april 2024

De Noordboom® partners

Pixii

Pixii

Pixii (voorheen bekend als Passiefhuis-Platform) ondersteunt als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling de bouwactoren bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf. De organisatie verenigt meer dan 200 toonaangevende bedrijven in de bouwsector en wil met haar actieve ledencommunity inspireren en motiveren tot het bouwen van passieve en energieneutrale gebouwen.  Pixii levert professioneel advies en begeleiding aan bedrijven en particulieren, netwerkt met beleids- en opiniemakers, verleent certificaten aan passieve en energieneutrale projecten en organiseert evenementen en gespecialiseerde opleidingen rond energiezuinig bouwen. De organisatie focust op het kruispunt van energie, renovatie en circulair bouwen.

www.pixii.be

VIBE

VIBE

VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) is een onafhankelijke vzw op het kruispunt van de milieubeweging en de bouwsector. Hun opdracht omvat vorming, advies en bewustmaking over gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen en wonen maar ze behandelen ook alle onderwerpen die hiermee te maken hebben: niet alleen energie- en waterbesparing, maar ook ruimtegebruik, ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen. Dit vanuit het standpunt van gezondheid én milieu. Met het ambassadeurschap bestendigt De Noordboom zijn engagement voor VIBE. De wortels van De Noordboom waren al stevig met die van VIBE verankerd, we kijken er trots naar uit om als VIBE-ambassadeur samen onze groei verder te zetten.

www.vibe.be

Coopkracht

Coopkracht

Coopkracht is hét netwerk voor coöperatief ondernemen in Vlaanderen. Via ontmoeting en kennisdeling sterken we coöperaties in het verwezenlijken van hun doelstelling. Daarnaast hebben we ook een dienstverleningsaanbod om de dagelijkse werking te ondersteunen en verdedigen we de coöperatieve principes naar overheden en andere relevante spelers in het werkveld.

Onze leden vertegenwoordigen maar liefst 14 verschillende sectoren. We werken nauw samen met belangrijke spelers zoals Cera en Febecoop en nemen een actieve rol op binnen de Nationale Raad voor de Coöperatie. We zetten sterk in op verbinding en samenwerking zowel tussen de coöperaties als in het bredere sociale en economische werkveld.

www.cooperatiefvlaanderen.be

Velt

Velt

Velt vzw is de vereniging voor ecologisch Leven, koken en tuinieren. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Door kwaliteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. In Vlaanderen en Nederland telt Velt ruim 18000 leden en 100 lokale afdelingen. Daarmee is Velt een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.

www.velt.nu

Woonder

Woonder

Woonder is een coöperatie voor natuurlijk bouwen. We werken voor en met aannemers, architecten en bouwheren in heel Vlaanderen. Wie wil bouwen met natuurlijke materialen kan terecht bij woonder materialen voor de juiste grondstoffen en machines. Met onze bouwstudio woonder bouwt bouwen wij jouw natuurlijk bouwproject en begeleiden we het bouwproces van A tot Z. We zijn een netwerk van bouwprofessionelen met de juiste ervaring: samen hebben we een schat aan kennis over natuurlijk bouwen.

De Noordboom is trotse coöperant en ambassadeur bij Woonder.

www.woonder.be