Geschiedenis

1982
Oprichting De Noordboom: Mathy Bevernage en Sooi Valcke starten een bedrijf algemeen schrijnwerk in Arc-Wattripont. Vooral interieurwerken en kleine renovatiewerken.

1983
Atelier en magazijn worden te klein en verhuis naar huidige locatie in de Beekstraat in Ronse.

1985
Sooi Valcke verlaat het bedrijf en Peter Suys komt erbij.

1987
Omvorming tot De Noordboom cvba en groei met bijkomende meewerkende vennoten.

1992
Aanwerving eerste werknemer. Ondertussen worden steeds grotere projecten uitgevoerd, zowel in renovatie als schrijnwerk bij nieuwbouw. Ook dan al wordt de nadruk gelegd op doorgedreven isolatie en ecologische materiaalkeuze.

1997
Oprichting Eurabo: houtverwerkende activiteiten worden ondergebracht in een aparte onderneming, samen met investeringen in nieuw machinepark.

2000
De Noordboom start met het bouwen van volledige woningen in houtskelet en totaalprojecten laagenergiewoningen.

2002 en 2004
Deelname aan open bedrijvendag , met accent op verschillende aspecten bij passief bouwen. De Noordboom richt zich vanaf nu vooral op het bouwen van nieuwe woningen, passief of laagenergie, op basis van houtskelet en op grotere renovatieprojecten met bijbouw in houtskelet en buitenschrijnwerk.

2004
Bouw van eerste passiefwoning in West-Vlaanderen.

2005
Eurabo verlaat houtverwerkende activiteiten voor derden en start ontwikkeling handelsactiviteiten FSC®-gelabeld hout en bio-ecologische bouwmaterialen.

2008
Eerste renovatieproject waar ook een passiefhuiscertificaat gehaald werd.

2011
De Noordboom neemt nu ook grotere projecten aan: Cohousing project met 17 woonunits en een gemeenschapsruimte alsook niet-residentiële projecten naar laagenergie of passiefstandaard.

2014
Gestage groei van De Noordboom en Eurabo en specifieke ontwikkeling van aannemersbedrijf enerzijds en handelsbedrijf anderzijds leidt tot het besluit dat bedrijven best volledig opgesplitst worden en onafhankelijk ontwikkelen.

2015
Uitbreiding van de activiteiten naar ruwbouwwerken. Grondwerken, rioleringen en funderingswerken worden vanaf nu meestal met een eigen ploeg uitgevoerd. Zeker bij renovatiewerken is dit een stap vooruit naar vlotte coördinatie en totaalaanpak.