De Noordboom is tijdens het Paasverlof gesloten van zaterdag 30 maart tot maandag 8 april 2024

Geschiedenis

1982

Oprichting De Noordboom: Mathy Bevernage en Sooi Valcke starten een bedrijf algemeen schrijnwerk in Arc-Wattripont. Vooral interieurwerken en kleine renovatiewerken.

1983

Atelier en magazijn worden te klein en verhuis naar huidige locatie in de Beekstraat in Ronse.

1985

Sooi Valcke verlaat het bedrijf en Peter Suys komt erbij.

1987

Omvorming tot De Noordboom cvba en groei met bijkomende meewerkende vennoten.

1992

Aanwerving eerste werknemer. Ondertussen worden steeds grotere projecten uitgevoerd, zowel in renovatie als schrijnwerk bij nieuwbouw. Ook dan al wordt de nadruk gelegd op doorgedreven isolatie en ecologische materiaalkeuze.

1997

Oprichting Eurabo: houtverwerkende activiteiten worden ondergebracht in een aparte onderneming, samen met investeringen in nieuw machinepark.

2000

De Noordboom start met het bouwen van volledige woningen in houtskelet en totaalprojecten laagenergiewoningen.

2002 en 2004

Deelname aan open bedrijvendag , met accent op verschillende aspecten bij passief bouwen. De Noordboom richt zich vanaf nu vooral op het bouwen van nieuwe woningen, passief of laagenergie, op basis van houtskelet en op grotere renovatieprojecten met bijbouw in houtskelet en buitenschrijnwerk.

2004

Bouw van eerste passiefwoning in West-Vlaanderen.

2005

Eurabo verlaat houtverwerkende activiteiten voor derden en start ontwikkeling handelsactiviteiten FSC®-gelabeld hout en bio-ecologische bouwmaterialen.

2008

Eerste renovatieproject waar ook een passiefhuiscertificaat gehaald werd.

2011

De Noordboom neemt nu ook grotere projecten aan: Cohousing project met 17 woonunits en een gemeenschapsruimte alsook niet-residentiële projecten naar laagenergie of passiefstandaard.

2014

Gestage groei van De Noordboom en Eurabo en specifieke ontwikkeling van aannemersbedrijf enerzijds en handelsbedrijf anderzijds leidt tot het besluit dat bedrijven best volledig opgesplitst worden en onafhankelijk ontwikkelen.

2015

Uitbreiding van de activiteiten naar ruwbouwwerken. Grondwerken, rioleringen en funderingswerken worden vanaf nu meestal met een eigen ploeg uitgevoerd. Zeker bij renovatiewerken is dit een stap vooruit naar vlotte coördinatie en totaalaanpak.

2019-2020

Met de bouw van een nieuwe montageloods in CLT én de installatie van een productielijn voor prefab elementen in houtskelet kan de bouwtijd op de werf nu nóg efficiënter benut worden dan al het geval was.

2020

Mathy Bevernage kan genieten van een welverdiend pensioen, de volgende generatie was de voorgaande jaren al nauw betrokken en neemt het verder van hem over.

2021

De coöperatie wordt uitgebreid van 5 naar 10 meewerkende vennoten, een nieuwe stap in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In totaal telt De Noordboom nu zo’n 30 medewerkers.