De Noordboom is tijdens het Paasverlof gesloten van zaterdag 30 maart tot maandag 8 april 2024

Disclaimer

Deze website is eigendom van De Noordboom cv.

Contactgegevens

De Noordboom cv
Beekstraat 36
9600 Ronse
Tel.: 055 23 76 76
E-mail: info@denoordboom.be
Ondernemingsnummer: BE 0422.964.936

Door toegang te nemen tot en gebruik te maken van de website, wordt u geacht de volgende algemene voorwaarden te aanvaarden.


Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. De bezoeker mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Elk gebruik dat de bezoeker maakt van de informatie op de website is volledig op eigen risico.

De Noordboom besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan De Noordboom niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de bezoeker onjuistheden zou opmerken, kan hiertoe contact worden opgenomen met de webbeheerder (info@denoordboom.be).

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Noordboom geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Noordboom kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Noordboom verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden
e.d. is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan De Noordboom of rechthoudende derden.


Bescherming van persoonsgegevens

De Noordboom hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de bezoeker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en informatieverstrekking. Door zijn of haar persoonsgegevens aan De Noordboom te verstrekken geeft de bezoeker aan De Noordboom uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden.

De bezoeker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventueel correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de bezoeker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Noordboom cvba, Beekstraat 36, 9600 Ronse, info@denoordboom.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indien nodig kan de bezoeker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van de computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of "cookies" worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te aan. De internetbrowser laat de bezoeker toe dat het gebruik van "cookies" wordt verhinderd, dat de bezoeker een waarschuwing ontvangt wanneer een "cookie" geïnstalleerd wordt of dat de bezoeker de "cookies" nadien van zijn of haar harde schijf verwijdert. De bezoeker kan hiervoor de help-functie van de internetbrowser raadplegen.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google"). Google Analytics maakt gebruik van “cookies" om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het "cookie" gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De bezoeker kan het gebruik van "cookies" weigeren door in zijn of haar browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De Noordboom wijst de bezoeker er echter op dat hij of zij in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker de toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd, met voorrang voor het vredegerecht van het kanton Ronse ten overstaan van de andere vredegerechten.